Sleuteldag

19-05-2016 06:07

De Europese Centrale Bank deelt al enige tijd "gratis" geld uit om de inflatie te beteugelen. Een systeem waar ik als eenpersoons huishouden maar weinig van begrijp, omdat als mijn budget wordt overstegen, er geen ongelimiteerde reservepot is. Was dat wel het geval, vrees ik het ergste. Want net als iedereen heb ik dromen en wensen. 

Gratis geld bestaat helemaal niet. Als je dat systeem ontleedt, blijkt het zoals altijd te gaan om een schimmig piramidespel. Jij en ik dienen als laatste bouwsteen. Best handig zo'n geldpers, als je tot je nek in de schulden zit. Het Kapitalisme heeft gefaald door hebzucht en geoorloofde diefstal door financiele instellingen, megalomane overheden en conglomeraten. Dus heb ik iets bedacht om het consumentenvertrouwen op een meer kansrijke manier te stimuleren. Namelijk Sleuteldag. 

Op Sleuteldag geef je de sleutels van jouw huis voor een dag aan je linker buur, ongeacht of je elkaar kent. Aan het eind van de dag besteedt je Honderd Euro aan iets waarvan jij vindt dat je buur het nodig heeft, of iets waarvan jij denkt dat het voor een glimlach zorgt. Het maakt niet uit wat, zolang het maar gebaseerd is op emphatische overpeinzing. Boedha's van Ikea zijn dus uitgesloten. Je zult zien dat als je een dag in het huis van je buren verblijft er altijd verborgen raakvlakken van interesse zijn. Mogelijk houdt je er zelfs vriendschap aan over. En dat biedt weer hele nieuwe kansen.

Als we dat iedere maand zouden doen, komt het voor Nederland neer op een kapitaalinjectie van ruim 9 miljard Euro per jaar. Het mooie ervan is dat we op die manier met behulp van ons nageslacht kennis maken met iedereen op deze aarde, en het vertrouwen in elkaar wordt herstelt. Evolutionair leidt het mogelijk zelfs tot een aangeboren moraal van behulpzaamheid. Dat lijkt mij een mooi streven. Sterker nog; dat lijkt mij super gaaf!

Om dat alles financieel mogelijk te maken kloppen we aan bij de ECB. Want die hebben momenteel 1100 miljard op de verkwansel-plank liggen. Geld dat nu nagenoeg renteloos wordt gestopt in begrotingstekorten van mechalomane Overheden en als vulmiddel dient voor de kraters van financiele instellingen. De Burger moet weer geloven. Want als de melkkoe niet meer gelooft is het kapitalisme ten dode opgeschreven omdat het is gefundeerd op lucht en leugens. 

Voor de goede orde wil ik wel benadrukken dat ik niet de illusie heb hiermee bij te dragen aan een stabielere economie. Maar het is nog altijd beter dan "nep"geld lenen bij financiele instellingen die slechts uit zijn op zelfverrijking. 

De wereld is rond. Laten we daar gebruik van maken door ons buigzaam op te stellen in plaats van klakkeloos de platte lijn te volgen. 

https://www.destaatsschuldmeter.nl/