Pleinvrees

25-01-2014 07:45

 

Het bezetten van pleinen is de afgelopen jaren in populariteit toegenomen. Hadden ze eerder louter de functie om mensen bij elkaar te brengen voor boodschappen, handel, spektakel, vieringen en vreedzame ontmoetingen, dienen ze tegenwoordig ook voor opstand. Een van de bekendste pleinbezettingen is die van 4 juni 1989, toen ik nog wat spastische trekken vertoonde op onbegrijpelijke muziek genaamd Acid en 1 miljoen Chinezen zich verzamelde op het Plein van de Hemelse vrede. Het protest op het Tahrirplein in Cairo staat ons ook nog op het netvlies en momenteel worden we getrakteerd op de dagelijkse grimmigheden die in Kiev plaatsvinden.

Het verloop ervan is tamelijk vergelijkbaar en eenvoudig. Je neemt een plein, slaat er een kamp op, gooit wat rommel naar de overkant en je hebt een opstand. Maar heeft dat nut? Als het doel niet verder reikt dan afzetting van de zittende heerser, is de visie mijn inziens te kortzichtig. Verandering werk namelijk alleen als je daarna resoluut het roer omgooit. In politieke zin bijvoorbeeld zou dan het héle systeem op de schop moeten. Want bij vervanging van links door rechts resulteert het uitsluitend in onvrede bij het andere kamp. Vergelijk het met een gezin. Pa is de baas, Ma de mee-regerende "oppositie" en de kinderen zijn het volk. Als het beleid van Pa niet meer volstaat, of hij maakt er financieel een puinhoop van, komt de oppositie en het volk, niet zelden met bemoeienis van de buitenwereld*,  in opstand, en is een scheiding onafwendbaar. En dan? Dan staat ma er alleen voor, moet ze het doen met de financiële situatie die pa heeft achtergelaten én met minder inkomsten. De liefde voor de nieuwe leider moet dan wel heel groot en unaniem zijn om een volgende opstand te voorkomen.

Misschien is samenwerking en gelijkwaardigheid wel de oplossing. Een democratie waarin de uitkomsten van keuzes uitsluitend nog door referenda worden bepaald en er altijd meerdere opties worden geboden. Iedereen is gelijk en niemand vertegenwoordigd iemand anders om daarmee uitsluitend het grotere doel te dienen. Namelijk een vreedzaam gelukkig leven waarin iedereen zich comfortabel voelt 

Het matje bij de ingang van het Vondelpark zou als nieuwe vredessymbool kunnen dienen. Best simpel eigenlijk.

Fijne dag.

* https://nieuws.vtm.be/buitenland/76911-schwarzenegger-steunt-protest-kiev