T'is maar een vlek

11-06-2016 10:32

In de Verenigde Staten bestaat er zoiets als Double Dutch. Een verwijzing naar gierig gedrag. Dus vroeg ik mij af hoe het zo ver is gekomen?  Want soms verveel ik me de tyfus, en schiet er van alles door mijn hoofd. Op ieder ander moment overigens ook. 

Enfin, toen bedacht ik dat de aanleiding van nagenoeg het gehele absolute gedachtengoed van dit land is vastgelegd op tien augustus vijftienzesenzestig. Beter bekend als De Beeldenstorm. Luther op de trom, Calvijn op de fluit. De ontevreden burger was het zat. Het was gedaan met Roomse losbandigheid. Vanaf nu slechts nog sober en peinzen. Grijs zal het zijn!

Ik vermoed dat deze resolute manier van omdenken, op de evolutionaire tijdlijn, ernstige gevolgen heeft. Want als je Roomse overdaad prevaleert, of dan toch graag gebruikt maakt van de geoorloofde excessen daarbinnen, is de overlap naar soberheid en regelmaat de ideale uitnodiging om dingen stiekem te doen. Hetgeen zich vijfhonderd jaar later nog steeds manifesteerd.

Want nog geen vijftig jaar na die geloofsomslag voer het eerste WIC schip uit. De businesscase was gebaseerd op een combinatie van zelfbenoemd ethisch gereformeerd zendingsgedrag versus Roomse taferelen die gaan over hebzucht, winstbejag, plundering en diefstal. Vlijtig transporteerde de zelfbenoemde adel ruim zevenduizend gedwongen migranten per jaar, en vulde, in ruil voor deze misdaad, hun zakken met geld, goud en goederen.

Want nadat, Piet Heijn, die hemelbreed honderd meter van mijn huis is geboren, het startsein had gegeven om de West leeg te roven, slavernij te omarmen, luchthandel te starten in de vorm van een termijnmarkt, en zijn volgers apartheid hadden uitgevonden, is de niets ontziende Nederlander met zijn koopmansgedrag anno nu nog steeds niet collectief opgeknoopt voor wandaden en wordt er evenzo geroofd, geplunderd en volk te werk gesteld als in de periode tussen zestien- en negentien honderd. Want de koopvaarder met molensteenkraag van toen, is de vermogensbeheerder, Belastinginner, bankier en mondiale uitzendgigant, met stropdas, van nu. 

Terugkomend op de vraag waar Double Dutch dan vandaan komt, meen ik dat het antwoord ligt in de historie van Calivistische soberheid gecombineerd met achterbakse Roomse bedoelingen. Ieder voor zich en ten koste van alles. Da's wat anders dan zuinig.