Jij bent!

03-02-2014 00:18

Met plaatsvervangende schaamte aanschouwde ik gisteren, bij gebrek aan anders, het dierendebat op TV Rijnmond. Een vreemdsoortig schouwspel met zogenaamd serieuze politici die elkaar bestreden om de goedkeuring der huisdierhoudende stadsgenoten te verkrijgen. Ik heb geen huisdieren, anders dan de muis die ik gisteren in mijn woonkamer zag lopen, dus de discussie ontgaat me. Maar laat ik mijn persoonlijke mening aangaande het onderwerp maar even buiten beschouwing houden.

In de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart aanstaande, is de individuele verkiesbare er alles aan gelegen om zijn -met pluche bekleden- plek te borgen. Ook als dat betekend dat hij of zij zichzelf volkomen belachelijk moet maken ten overstaan van het gehele volk. Het maakt allemaal niets uit, zolang het baantje maar niet in het geding komt.

Dat deed mij denken aan een boekje van David van Reybrouck genaamd Tegen verkiezingen. Hierin oppert de Belgische publicist om politieke kruistochten deels te voorkomen door een systeem van loting. Iets wat de oude Grieken al 5 eeuwen voor Christus met succes hadden ingevoerd, en later ook door de Italianen en Spanjaarden werd gehanteerd.

Het principe is even simpel als doeltreffend. Je kunt het vergelijken met een jury bij rechtspraak. Ben je aan de beurt, ga je er over. En dan maakt het niet uit wie je bent.

Maar moet je dan geen verstand van zaken hebben? Niet echt. Daarin wijkt loting niet af van het huidige kiessysteem. Want ook onze volksvertegenwoordigers laten zich informeren door mensen die wél weten waar ze het over hebben. Of dacht je soms dat Jeanine Hennis Plaesschaert vroeger bij de Commando's zat?   

Met een systeem van loting krijg je een bestuur dat bestaat uit daadwerkelijke volksvertegenwoordigers. De besluitvorming is gebaseerd op basis van rationaliteit in plaats van populisme of achterbanvertegenwoordiging, zoals nu het geval is. Daarnaast scheelt het sloten campagnegeld en tenenkrommende discussies. En last but not least. Loting is de enige manier om te voorkomen dat alleen wie geld, diploma's of connecties heeft, mag spreken.

Dus om Ali B te citeren; "Ik ben voor. Wie volgt?".

Fijne dag 

R.I.P. Philip Seymore Hoffman  23-7-1967 / 02-02-2014