Ik weet en kan niks.

10-02-2014 06:39

https://twitter.com/budgetavontuur/

De Olympische spelen zijn begonnen. En daarmee blijft er nog maar weinig zendtijd over voor programma's zonder wedstrijdelement. Want het lijkt er steeds meer op dat de ene helft van het land zijn talent exposeert, en de andere er naar zit te kijken. Zingen, dansen, sporten, bakken, pokeren, bijbelkennis, intelligentiequotiënt, je kunt het zo gek niet bedenken of er is wel een tv-programma aan gewijd. En word er even niet gestreden, dan toch  oeverloos over geluld door een panel van zogenaamde experts, waarbij de ene zichzelf nog leuker vindt dan de ander. Lachen gieren brullen over gedane zaken met fatserige walschippers. En verder bestaat het tv aanbod uit wat leedvermaak, semi-informatieve gluurprogramma's of series die in een scenariocirkel zijn geschreven.

In de historie van het TV aanbod zag je "vroeger" om de zoveel tijd verandering. Dat begon mijns inzien ergens in de jaren zestig met een programma genaamd "van gewest tot gewest". Alles daarvoor was gebaseerd op een tafel met een paar stoelen óf een toneelstuk. Het betrof hier tergend langzaam dorpsgeneuzel van het aller kneuterigste niveau. Kreupelen dansmarietjes, vast gelopen tractors en punnikdames in opstand. Heerlijke betrokkenheid over het herkenbare lot van landgenoten. Het leven was eenvoudig en overzichtelijk.

In de jaren daarna werd de diversiteit van het aanbod verrijkt met naakt, muziek, groteske, intieme en hele domme spelprogramma's, indringende interviews, luchtig geneuzel, achtervolgingen, leedvermaak, schokkende bekentenissen en geldklopperij. En toen deed Endemol de deur van het Big Brother-huis op slot en was het allemaal gedaan.

Want als je het mij vraagt worden we sinds die tijd uitsluitend nog gevoed met gemetamorfoseerde herhalingen van de afgelopen vijftig jaar in het tempo van dancemuziek. Enkele zeldzame verademingen daar gelaten.

Zou je dan mogen concluderen dat er niets nieuws meer te bedenken valt en ons alleen nog maar de strijdt met elkaar rest?

Misschien moest ik daar dan maar eens mijn tijd aan wijden. Of dan toch een talent ontwikkelen.


 

Fijne dag