huiveringwekkend eenzaam.

23-05-2016 17:12

Ik ben geen wetenschapper. Ik kom namelijk uit een Brabants dorp waar men zich vooral bezighoud of hield met bier, varkens, tieten, "gij moet oe bakkus houden" en "hedde gij iets van mij aan?", waarop altijd NEE volgde, omdat ik nooit een overall heb geambieerd. Toch zijn er altijd twee prangende levensvragen, waarop ik graag was gepromoveerd.

De eerste is er een waar we ons allemaal wel eens zorgen om maken en betreft de sok die in het niets is opgegaan. Mogelijk het gevolg van een geheime deal tussen wasmachinefabrikanten die middels een wormhole sokken verzamelen om die, voorzien van een beroemd label, ten tijde van trendverandering, te verkopen aan hipsters. A silent cash cow. 

Zorgelijker vind ik de eenzame schoen op de vluchtstrook. Iets wat me al decennia lang bezigt. Want hoe verlies je een schoen? Is het de achteloze trucker, die na een bandenwissel er pas kilometers later achterkomt dat ie een schoen is verloren, of zijn het stillevens die als monument dienen voor hen die door tragiek geen belang meer hebben bij een passend paar. 

Zo lang ik me kan herinneren ben ik voornemens een boek te schrijven over de eenzaam achtergebleven schoen. 

Maar ik heb geen ontbrekende schoen en kan slechts gissen naar de oorzaak. 

Heb jij wel een verklaring op basis van ervaring?  Zetten we samen de eerste stap naar een boek. Want daarvoor hebben we beiden slechts 1 schoen nodig.