Oorkleppen verplicht

04-02-2014 00:19

Tot voor kort beschouwde ik het nog als iets onschuldigs. Ik vermoedde het al jaren en soms liet ik het me wel eens ontvallen om andermans mening erover te peilen. Maar echt zorgelijk leek het me nog niet. Want het principe ervan is al zo oud als de weg naar Rome. Letterijk zelfs. Die gaven het hun volk ook om ze naar hun hand te zetten.

Waar het vroeger nog om opzichtige gladiatoren ging, worden wij al decennia lang gebezigd door "hypnotiserende geestdodende klanken" die worden voortgebracht door gestyleerde allemanskoppen. Een overdaad aan niets zeggende boodschappen over niets zeggende onderwerpen. De massa slikt het net zo onachtzaam als psychiatrische patienten pillen, en de uitwerking is nagenoeg gelijk.

Maar gisteren sloeg de schrik mij om het hart toen ik las dat de koers van "onschuldig" vermaak was gewijzigd naar dreigende manipulatie. Want op de minst gelezen pagina van de krant nam ik kennis van een regelrechte aanval op onze authenticiteit. En het wapen even slinks als onschuldig ogend. Als we niet ingrijpen zitten we binnen drie generaties volledig in de tang.......................

Ik heb het natuurijk over het ultra geheime buitenaardse staatsproject, welke we allemaal kennen onder de naam "Volendam" en in het bijzonder over het bericht dat Nick en Simon zijn uitgeroepen tot 's lands meest gewenste zaaddonoren.

Volendam, een gat met 20.000 inwoners waar je alleen kunt komen per schip óf via de N257. Om de 200 meter hangt er een camera langs de kant van de weg en de reizende inwoners ervan worden op Europees niveau ingezet om noodleidende lidstaten te helpen bij het aanzwengelen van hun toeristensector. Er mag onder toezicht, zogenaamd oogluikend, ongeremd exorbitant gezopen én gesnoven worden en toch heeft er nooit iemand wallen of een kater, en last but not least...... het houdt ons al 50 jaar bezig met karakterloze kutmuziek. Zeg nou zelf, dat klopt toch niet? Of ben ik nou gek.

Denk daar maar eens over na.

Fijne dag