Het gaat goed met het addergebroed

31-01-2016 17:00

 

Jansen en Jansen vindt het nodig om loonbeslag te leggen voor een tandartsrekening die ik niet kan betalen omdat mijn inkomen over geheel tweeduizend vijftien welgeteld 8700,00 netto bedroeg. Maar dat zal het addergebroed een worst wezen. 

Je vindt ze gehuisvest langs lanen waar protserige overbodigheden parkeerplaatsen claimen, en ze hebben zichzelf ervan overtuigd dat beslag leggen op iedere cent die verder reikt dan het absoluut noodzakelijke, een maatschappelijke bijdragen levert. Oorzaak doet daarbij volstrekt niet ter zaken. Dus heb ik mij voorgenomen om Deurwaarders van repliek te geven. Niet dat ik de ijdele hoop heb dat het iets uitmaakt, maar dan ben ik het maar kwijt. 

Zeer geachte mevr., heer de Deurwaarder,
Als er na een lange periode van tegenslag weer wat licht aan de horizon glooit, is er altijd wel weer een onverschillige proleet die meer waarden hecht aan zijn of haar eigen belang, en roet in het eten gooit. U gaat uw gang maar, omdat het mij volstrekt helder is dat het vragen naar een menselijk maat, bij neerbuigend hooghartig geteisem, slechts garant staat voor frustratie en verloren energie. Dat U en de Uwen, vanuit geïndoctrineerde overtuigen, menen de maatschappij van dienst te zijn met het exploiteren van gewetenloosheid, roept bovenal medelijden op. Iedere stap en hap die u neemt is gefundeerd op de ellende van anderen. Dat is een keuze. Het niet kunnen betalen van een medische ingreep is dat niet. 
Met grote minachting verblijf ik dan ook
Aller vriendelijkst